ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტ "დიდი სცენის" შესარჩევი ტური


დასახელება პროექტ "დიდი სცენის" შესარჩევი ტური
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტ "დიდი სცენის" შესარჩევი ტური
დაწყების დრო 2019 წლის 09 ნოემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2019 წლის 09 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017