ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შუალედური გამოცდები


დასახელება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შუალედური გამოცდები
ტიპი სხვა
აღწერა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შუალედური გამოცდები
დაწყების დრო 2019 წლის 11 ნოემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 15 ნოემბერი 13:45:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 11 ნოემბერი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 15 ნოემბერი 13:45:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017