ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის მხრადაჭერით დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია "ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტი"


დასახელება ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის მხრადაჭერით დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია "ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტი"
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის მხრადაჭერით დაგეგმილი სამეცნიერო კონფერენცია "ტიპი 2 შაქრიან დიაბეტი"
დაწყების დრო 2019 წლის 14 დეკემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 14 დეკემბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 14 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 14 დეკემბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017