ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ფინალური გამოცდები


დასახელება ფინალური გამოცდები
ტიპი სხვა
აღწერა ფინალური გამოცდები
დაწყების დრო 2020 წლის 08 იანვარი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 31 იანვარი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 08 იანვარი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 31 იანვარი 20:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017