ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება:


დასახელება
ტიპი
აღწერა
დაწყების დრო  წლის  
დასრულების დრო  წლის  
აუდიტორია
ორგანიზატორი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017