ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი "დარწმუნების ფსიქოლოგიასა და არგუმენტაციაში", ბსუ-ს სტუდენტებისათვის


დასახელება ტრენინგი "დარწმუნების ფსიქოლოგიასა და არგუმენტაციაში", ბსუ-ს სტუდენტებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი"დარწმუნების ფსიქოლოგიასა და არგუმენტაციაში", ბსუ-ს სტუდენტებისათვის
დაწყების დრო 2019 წლის 06 ნოემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 06 ნოემბერი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 06 ნოემბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 06 ნოემბერი 20:00:00;
ორგანიზატორი ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ბათუმი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017