ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დისკუსია თემაზე ,,ბათუმი, ქალაქის პერსპექტივები"


დასახელება დისკუსია თემაზე ,,ბათუმი, ქალაქის პერსპექტივები"
ტიპი სხვა
აღწერა დისკუსია თემაზე ,,ბათუმი, ქალაქის პერსპექტივები"
დაწყების დრო 2019 წლის 08 ნოემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 08 ნოემბერი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 08 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 08 ნოემბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სტუდენტთა ჯგუფი სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია CELA-თან ერთად


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017