ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველოს პარლამენტარიზმის შექმნიდან 100 წლის საიუბილო თარიღისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე ,,ქართული პარლამტარიზმი: წარსული და დანამედროვეობა".


დასახელება საქართველოს პარლამენტარიზმის შექმნიდან 100 წლის საიუბილო თარიღისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე ,,ქართული პარლამტარიზმი: წარსული და დანამედროვეობა".
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საქართველოს პარლამენტარიზმის შექმნიდან 100 წლის საიუბილო თარიღისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე ,,ქართული პარლამტარიზმი: წარსული და დანამედროვეობა".
დაწყების დრო 2019 წლის 27 ნოემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 27 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 27 ნოემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 27 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017