ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილე


დასახელება ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილე
ტიპი ღონისძიება
აღწერა ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილე
დაწყების დრო 2019 წლის 25 დეკემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 25 დეკემბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 25 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 დეკემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017