ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო შეხვედრა პროექტის „ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემა“-ს ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის თაობაზე


დასახელება საინფორმაციო შეხვედრა პროექტის „ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემა“-ს ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის თაობაზე
ტიპი სხვა
აღწერა საინფორმაციო შეხვედრა პროექტის „ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემა“-ს ფარგლებში თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის თაობაზე
დაწყების დრო 2019 წლის 09 დეკემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 09 დეკემბერი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 09 დეკემბერი 11:00:00; დასრულება: 2019 წლის 09 დეკემბერი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017