ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დისკუსია თემაზე Brexit-ის პოლიტ-ეკონომიკური ანალიზი


დასახელება დისკუსია თემაზე Brexit-ის პოლიტ-ეკონომიკური ანალიზი
ტიპი სხვა
აღწერა დისკუსია თემაზე Brexit-ის პოლიტ-ეკონომიკური ანალიზი
დაწყების დრო 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 11 დეკემბერი 16:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №თავისუფალი სივრცე #21 (0 სართული) დაწყება: 2019 წლის 11 დეკემბერი 14:00:00; დასრულება: 2019 წლის 11 დეკემბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, „სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება - ბსუ“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017