ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დავით კენჭაძე - "დიახ შენ შეგიძლია - როგორ მივაღწიოთ ცხოვრებაში ყველაფერს რაც გვსურს"


დასახელება დავით კენჭაძე - "დიახ შენ შეგიძლია - როგორ მივაღწიოთ ცხოვრებაში ყველაფერს რაც გვსურს"
ტიპი შეხვედრა
აღწერა დავით კენჭაძე - "დიახ შენ შეგიძლია - როგორ მივაღწიოთ ცხოვრებაში ყველაფერს რაც გვსურს"
დაწყების დრო 2019 წლის 26 დეკემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 26 დეკემბერი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 26 დეკემბერი 13:00:00; დასრულება: 2019 წლის 26 დეკემბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017