ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია „რეგიონის როლი ერთიანი სახელმწიფოს განვითარებისა და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში“


დასახელება კონფერენცია „რეგიონის როლი ერთიანი სახელმწიფოს განვითარებისა და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა კონფერენცია „რეგიონის როლი ერთიანი სახელმწიფოს განვითარებისა და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში“
დაწყების დრო 2019 წლის 23 დეკემბერი 15:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 23 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 23 დეკემბერი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 23 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017