ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა საახალწლო ღონისძიებების დასაგეგმად


დასახელება შეხვედრა საახალწლო ღონისძიებების დასაგეგმად
ტიპი სხვა
აღწერა შეხვედრა საახალწლო ღონისძიებების დასაგეგმად
დაწყების დრო 2019 წლის 27 დეკემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 27 დეკემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2019 წლის 27 დეკემბერი 16:00:00; დასრულება: 2019 წლის 27 დეკემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017