ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ექსპერტთა ვიზიტის ფარგლებში


დასახელება შეხვედრა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ექსპერტთა ვიზიტის ფარგლებში
ტიპი სხვა
აღწერა შეხვედრა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ექსპერტთა ვიზიტის ფარგლებში
დაწყების დრო 2020 წლის 10 იანვარი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 10 იანვარი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 10 იანვარი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 10 იანვარი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017