ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ზაზა ბერიძის სადოქტორო ნაშრომის - „თურქეთისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები XX საუკუნის 90-იან წლებში“ (ისტორია) - საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ზაზა ბერიძის სადოქტორო ნაშრომის - „თურქეთისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები XX საუკუნის 90-იან წლებში“ (ისტორია) - საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ ზაზა ბერიძის სადოქტორო ნაშრომის - „თურქეთისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები XX საუკუნის 90-იან წლებში“ (ისტორია) - საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 24 იანვარი 13:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 24 იანვარი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 24 იანვარი 13:00:00; დასრულება: 2020 წლის 24 იანვარი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებნათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017