ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მარკუს ბონერის ტრენინგი


დასახელება მარკუს ბონერის ტრენინგი
ტიპი შეხვედრა
აღწერა გერმანელი პროფესორი მარკუს ბონერის ტრენინგი პროფესიული განატლების მასწავლებლებისათვის
დაწყების დრო 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00;
ორგანიზატორი პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017