ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტების შერჩევა პროექტის „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში


დასახელება სტუდენტების შერჩევა პროექტის „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში
ტიპი სხვა
აღწერა სტუდენტების შერჩევა პროექტის „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში
დაწყების დრო 2020 წლის 11 იანვარი 11:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 იანვარი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2020 წლის 11 იანვარი 11:00:00; დასრულება: 2020 წლის 13 იანვარი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017