ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინდოეთის რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება


დასახელება ინდოეთის რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
ტიპი კონცერტი
აღწერა ინდოეთის რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
დაწყების დრო 2020 წლის 26 იანვარი 13:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 26 იანვარი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 26 იანვარი 13:00:00; დასრულება: 2020 წლის 26 იანვარი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017