ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი პროფესიული განათლების სფეროს მენეჯერებისათვის


დასახელება ტრენინგი პროფესიული განათლების სფეროს მენეჯერებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი პროფესიული განათლების სფეროს მენეჯერებისათვის
დაწყების დრო 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №34 დაწყება: 2020 წლის 20 იანვარი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 20 იანვარი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017