ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სახელმწიფო სტრატეგიების შემუშავებაზე კონკურსის პრეზენტაცია


დასახელება სახელმწიფო სტრატეგიების შემუშავებაზე კონკურსის პრეზენტაცია
ტიპი შეხვედრა
აღწერა სახელმწიფო სტრატეგიების შემუშავებაზე კონკურსის პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2020 წლის 02 თებერვალი 15:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 02 თებერვალი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 02 თებერვალი 15:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 თებერვალი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ორგანიზაცია „რეფორმერი“


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017