ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს IV საერთაშორისო კვირეულის ჩატარება ერაზმუს+ აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში


დასახელება ბსუ-ს IV საერთაშორისო კვირეულის ჩატარება ერაზმუს+ აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში
ტიპი ღონისძიება
აღწერა ა.წ. 15-19 მაისს დაგეგმილია ბსუ-ს IV საერთაშორისო კვირეულის ჩატარება ერაზმუს+ აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. კვირეული მიზნად ისახავს უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობას, ბსუ-ს პოპულარიზაციას, ახალი ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამებისა,პროექტების დაგეგმვას და უკვე არსებული თანამშრომლობის გაღრმავებას.5 დღის განმავლობაში დაგეგმილია, როგორც სასწავლო და ტრენინგის აქტივობები, ასევე კულტერული ღონისძიებები. კვირეულში მიიღებს მონაწილეობას 7 ევროპული უნივერსიტეტის 12 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, რომლებიც შესთავაზებენ ლექციების კურსს ბსუ-ს სტუდენტებს, ასევე, უცხოელი პარტნიორი საერთაშორისო ოფისების წარმომადგენლები ჩაატარებენ ტრენინგებს გაცვლითი პროგრამების ეფექტურად მართვის თაობაზე და გაუზიარებენ თავის გამოცდილებას ბსუ-ს კოლეგებს.
დაწყების დრო 2023 წლის 18 მაისი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 18 მაისი 13:00:00
აუდიტორია ეზო კორპუსი - №05/18/2023 09:00:00 დაწყება: 2023 წლის 18 მაისი 13:00:00; დასრულება:  წლის   13:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 18 მაისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 18 მაისი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017