ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „თამაში: ხარისხიანი ადრეული განათლებისა და ზრუნვის საფუძველი“.


დასახელება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „თამაში: ხარისხიანი ადრეული განათლებისა და ზრუნვის საფუძველი“.
ტიპი კონფერენცია
აღწერა მიმდინარე წლის 8-9 ივნისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს მეორე საერთაშორისო კონფერენციას „თამაში: ხარისხიანი ადრეული განათლებისა და ზრუნვის საფუძველი“.კონფერენციის მიზანია, ხელი შეუწყოს აკადემიურ დისკუსიასა და ცოდნის გაზიარებას ადრეული განათლებისა და ზრუნვის ხარისხის, წვდომისა და ინკლუზიის საკითხებზე; უზრუნველყოს სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების პროფესიული განვითარება და ფართო საზოგადოებისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელთა ცნობიერების ამაღლება ადრეული განათლებისა და ზრუნვის მნიშვნელობაზე.კონფერენცია იმართება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აჭარის განათლების, ხელოვნებისა და სპორტის სამინისტროს და გაეროს ბავშთა ფონდის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით.
დაწყების დრო 2023 წლის 09 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 09 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2023 წლის 09 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 09 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2023 წლის 09 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2023 წლის 09 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ლელა თურმანიძე


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017