ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სკოლამდელი აღზრდა და ზრუნვა


დასახელება სკოლამდელი აღზრდა და ზრუნვა
ტიპი კონფერენცია
აღწერა მიმდინარე წლის 8-9 ივნისს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს მეორე საერთაშორისო კონფერენციას „თამაში: ხარისხიანი ადრეული განათლებისა და ზრუნვის საფუძველი“.კონფერენციის მიზანია, ხელი შეუწყოს აკადემიურ დისკუსიასა და ცოდნის გაზიარებას ადრეული განათლებისა და ზრუნვის ხარისხის, წვდომისა და ინკლუზიის საკითხებზე; უზრუნველყოს სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების პროფესიული განვითარება და ფართო საზოგადოებისა და პოლიტიკის განმსაზღვრელთა ცნობიერების ამაღლება ადრეული განათლებისა და ზრუნვის მნიშვნელობაზე.კონფერენცია იმართება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, აჭარის განათლების, ხელოვნებისა და სპორტის სამინისტროს და გაეროს ბავშთა ფონდის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით.
დაწყების დრო 2023 წლის 07 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 07 ივნისი 23:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2023 წლის 07 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 07 ივნისი 23:00:00;
ორგანიზატორი განათლების სამინისტრო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017