ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტი „გარემოსდაცვითი ახალგაზრდული სამიტი 2023“


დასახელება პროექტი „გარემოსდაცვითი ახალგაზრდული სამიტი 2023“
ტიპი შეხვედრა
აღწერა გამარჯვებული პროექტის „გარემოსდაცვითი ახალგაზრდული სამიტი 2023“-ის" ავტორის, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის გოგა ბაუჟაძის თაოსნობით დაგეგმილია პროექტის ფინალური ეტაპის გახსნა და დახურვა.
დაწყების დრო 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №16 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №17 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №20 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2023 წლის 03 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 04 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017