ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილი შემაჯამებელი კონფერენცია


დასახელება ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილი შემაჯამებელი კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ბსუ-ში ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილია შემაჯამებელი კონფერენცია.
დაწყების დრო 2023 წლის 25 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 25 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2023 წლის 25 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 25 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №34 დაწყება: 2023 წლის 25 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 25 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017