ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენცია


დასახელება საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა 2023 წლის 4-9 სექტემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს "საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენციას". კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობს მსოფლიოს 20-ზე მეტი ქვეყნის ცნობილი მეცნიერი. კონფერენციის ფარგლებში იმუშავებს 11 სექცია. პლენარული და სექციური მოხსენებების ფარგლებში ხდება უახლესი მიღწევების შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა. კონფერენცია იმართება აჭარის განათლების, ხელოვნებისა და სპორტის სამინისტროს და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და მხარდაჭერით.
დაწყების დრო 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
2 კორპუსი - №405 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
2 კორპუსი - №415 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
2 კორპუსი - №421 დაწყება: 2023 წლის 04 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 09 სექტემბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017