ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დასკვნითი ღონისძიება


დასახელება დასკვნითი ღონისძიება
ტიპი ღონისძიება
აღწერა მიმდინარე წლის 28-29 სექტემბერს ბსუ-ში ,,მართლმსაჯულების სახლის “ და USAlD-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება პროგრამის "იურიდიული ეთიკა და პროფესიული უნარ-ჩვევბი" დასკვნითი ღონისძიება. ღონისძიება მოიცავს პროგრამაში ჩართული ყველა უნივერსიტეტის ( ბსუ, ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელმწიფო უნივერსიტეტები) გუნდების მონაწილეობას.
დაწყების დრო 2023 წლის 28 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 28 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 28 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 28 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017