ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე -II“


დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე -II“
ტიპი კონფერენცია
აღწერა მიმდინარე წლის 20-21 სექტემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე -II“.
დაწყების დრო 2023 წლის 20 სექტემბერი 11:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 21 სექტემბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 20 სექტემბერი 11:00:00; დასრულება: 2023 წლის 20 სექტემბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 21 სექტემბერი 11:00:00; დასრულება: 2023 წლის 21 სექტემბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017