ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილი შემაჯამებელი კონფერენცია


დასახელება ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილი შემაჯამებელი კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ბსუ-ში ERASMUS+–ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ ფარგლებში დაგეგმილია შემაჯამებელი კონსორციუმი.
დაწყების დრო 2023 წლის 26 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 26 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 26 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2023 წლის 26 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი ასოცირებული პროფესორი ERASMUS+ –ის პროექტის „ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლის განვითარება და დანერგვა საქართველოს უსდ-ებში“ (DITECH) მენეჯერი მადონა მიქელაძე


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017