ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის?


დასახელება ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის?
ტიპი სხვა
აღწერა გაიმართება ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 55-ე აუდიტორიაში.
დაწყების დრო 2023 წლის 24 ნოემბერი 19:15:00
დასრულების დრო 2023 წლის 24 ნოემბერი 21:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 24 ნოემბერი 19:15:00; დასრულება: 2023 წლის 24 ნოემბერი 21:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ- ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017