ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მარკუს ბონერის ტრენინგი


დასახელება მარკუს ბონერის ტრენინგი
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის "პროფესიული და უწყვეტი განათლება" განვითარების მიზნით GIZ აგრძელებს მხარდამჭერ აქტივობებს.მაინცის უნივერსიტეტის პროფესორის მარკუს ბონერის მესამე ტრენინგი პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალისთვის ჩატარდება 2023 წლის 29-30 ნოემბერს.
დაწყების დრო 2023 წლის 29 ნოემბერი 09:30:00
დასრულების დრო 2023 წლის 30 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 29 ნოემბერი 09:30:00; დასრულება: 2023 წლის 29 ნოემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 30 ნოემბერი 09:30:00; დასრულება: 2023 წლის 30 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017