ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი


დასახელება საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი
ტიპი შეხვედრა
აღწერა 2023 წლის 22 ნოემბერს ჩატარდება საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმი.
დაწყების დრო 2023 წლის 22 ნოემბერი 12:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 22 ნოემბერი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 22 ნოემბერი 12:00:00; დასრულება: 2023 წლის 22 ნოემბერი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017