ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საინფორმაციო შეხვედრა


დასახელება საინფორმაციო შეხვედრა
ტიპი შეხვედრა
აღწერა 2023 წლის 7 ნოემბერს 15:00 საათზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ამომრჩეველთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ბსუ-ს სტუდენტებთან ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას ელექტრონული არჩევნების შესახებ.
დაწყების დრო 2023 წლის 07 ნოემბერი 15:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 07 ნოემბერი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2023 წლის 07 ნოემბერი 15:00:00; დასრულება: 2023 წლის 07 ნოემბერი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017