ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: წარმოდგენა


დასახელება წარმოდგენა
ტიპი ღონისძიება
აღწერა ბსუ-ს ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში გაიმართება წარმოდგენა, რომელიც გადაწყვეტილია ლიტერატურული ტექსტის კითხვის კონცეფციით,შუახევის მუნიციპალიტეტიის დაბა შუახევის საჯარო სკოლის მოზარდების მონაწილეობით, ემენ დავითაძის „ვაზის ყვავილობის“ მიხედვით.
დაწყების დრო 2023 წლის 24 ნოემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2023 წლის 24 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი დაწყება: 2023 წლის 24 ნოემბერი 16:00:00; დასრულება: 2023 წლის 24 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი საყმაწვილო, სასკოლო თეატრალური დასების ფესტივალი „პირველი ავტოგრაფი"


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017