ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ექსპერტების ჯგუფის შეხვედრა ინვაზიური სახეობების შესახებ


დასახელება ექსპერტების ჯგუფის შეხვედრა ინვაზიური სახეობების შესახებ
ტიპი შეხვედრა
აღწერა ექსპერტების ჯგუფის შეხვედრა ინვაზიური სახეობების შესახებ
დაწყების დრო 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 25 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 24 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 25 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 25 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017