ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საზაფხულო სკოლა: „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“


დასახელება საზაფხულო სკოლა: „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“
ტიპი სხვა
აღწერა საზაფხულო სკოლა: „საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კვლევის შესაძლებლობების გაზრდა სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურების მეშვეობით“
დაწყების დრო 2019 წლის 26 ივნისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 28 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი დაწყება: 2019 წლის 26 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 28 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2019 წლის 26 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 28 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017