ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის- ბასტილიის აღების დღიადმი მიძღვნილი ღონისძიება


დასახელება საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის- ბასტილიის აღების დღიადმი მიძღვნილი ღონისძიება
ტიპი ღონისძიება
აღწერა საფრანგეთის ეროვნული დღესასწაულის- ბასტილიის აღების დღიადმი მიძღვნილი ღონისძიება
დაწყების დრო 2019 წლის 14 ივლისი 16:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 14 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია ბულვარი კორპუსი - №07/14/2019 16:00:00 დაწყება: 2019 წლის 14 ივლისი 18:00:00; დასრულება:  წლის   18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017