ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე: 1. ბირთვული გამოსხივების ბორის იზოტოპების ლეგირებული ნახევარგამტარული სენსორები; 2. ბიო ნაწილაკების ვიბრაციული თვისებების შესწავლა ოპტუიკური სპექტრომეტრით.


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე: 1. ბირთვული გამოსხივების ბორის იზოტოპების ლეგირებული ნახევარგამტარული სენსორები; 2. ბიო ნაწილაკების ვიბრაციული თვისებების შესწავლა ოპტუიკური სპექტრომეტრით.
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე: 1. ბირთვული გამოსხივების ბორის იზოტოპების ლეგირებული ნახევარგამტარული სენსორები; 2. ბიო ნაწილაკების ვიბრაციული თვისებების შესწავლა ოპტუიკური სპექტრომეტრით.
დაწყების დრო 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 18 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 17 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2019 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2019 წლის 18 ივლისი 15:00:00; დასრულება: 2019 წლის 18 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017