ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ეროვნული უსაფრთხოების თემაზე.


დასახელება ტრენინგი ეროვნული უსაფრთხოების თემაზე.
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგის თემებია:სტრატეგიული კომუნიკაციაეროვნული უსაფრთხოება
დაწყების დრო 2019 წლის 04 ოქტომბერი 12:00:00
დასრულების დრო 2019 წლის 05 ოქტომბერი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 04 ოქტომბერი 15:00:00;
2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2019 წლის 05 ოქტომბერი 12:00:00; დასრულება: 2019 წლის 05 ოქტომბერი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017