ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საერთაშორისო მათემატიკური კონფერენცია


დასახელება საერთაშორისო მათემატიკური კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საერთაშორისო მათემატიკური კონფერენცია
დაწყების დრო 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №61 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №62 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 10:40:39; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2020 წლის 24 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017