ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია


დასახელება კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა კონფერენცია
დაწყების დრო 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2019 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2020 წლის 31 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017