ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ფატი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის „ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედების ფოლკლორული ძირები“


დასახელება ფატი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის „ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედების ფოლკლორული ძირები“
ტიპი სხვა
აღწერა ფატი აბაშიძის სადოქტორო ნაშრომის „ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედების ფოლკლორული ძირები“
დაწყების დრო 2020 წლის 14 თებერვალი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 14 თებერვალი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 14 თებერვალი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 14 თებერვალი 20:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017