ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საგრანტო პროექტის, 124-2018-A ესტონეთი, ტალინის უნივერსიტეტი, მე-2 ეტაპი


დასახელება საგრანტო პროექტის, 124-2018-A ესტონეთი, ტალინის უნივერსიტეტი, მე-2 ეტაპი
ტიპი კონფერენცია
აღწერა საგრანტო პროექტის, 124-2018-A ესტონეთი, ტალინის უნივერსიტეტი, მე-2 ეტაპი
დაწყების დრო 2020 წლის 20 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 22 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 20 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 22 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 20 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 22 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017