ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტის „მომავლის თაობა“-ს ფარგლებში სამოქალაქო სასკოლო კლუბების დასკვნითი ღონისძიება


დასახელება პროექტის „მომავლის თაობა“-ს ფარგლებში სამოქალაქო სასკოლო კლუბების დასკვნითი ღონისძიება
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტის „მომავლის თაობა“-ს ფარგლებში სამოქალაქო სასკოლო კლუბების დასკვნითი ღონისძიება
დაწყების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 12:30:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 13 თებერვალი 12:30:00; დასრულება: 2020 წლის 13 თებერვალი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ბათუმის განათლებისა განვითარების და დასაქმების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017