ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების საერთო კრება


დასახელება სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების საერთო კრება
ტიპი შეხვედრა
აღწერა სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების საერთო კრება
დაწყების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 18:15:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 თებერვალი 19:15:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 13 თებერვალი 18:15:00; დასრულება: 2020 წლის 13 თებერვალი 19:15:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017