ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ღონისძიება პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით


დასახელება ღონისძიება პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
ტიპი სხვა
აღწერა ღონისძიება პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
დაწყების დრო 2020 წლის 19 თებერვალი 13:15:00
დასრულების დრო 2020 წლის 19 თებერვალი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 19 თებერვალი 13:15:00; დასრულება: 2020 წლის 19 თებერვალი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017