ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამების პრეზენტაცია


დასახელება აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამების პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა აშშ-ს საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამების პრეზენტაცია
დაწყების დრო 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 28 თებერვალი 16:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 თებერვალი 16:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ, საიმფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევრო კავშირის შესახებ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017