ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომა


დასახელება სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომა
ტიპი სხვა
აღწერა სტუდენტური თვითმმართველობის სხდომა
დაწყების დრო 2020 წლის 25 თებერვალი 18:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 25 თებერვალი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 25 თებერვალი 18:00:00; დასრულება: 2020 წლის 25 თებერვალი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობა


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017