ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სპორტული ტურნირი ჭადრაკში „ბსუ-ს თასი 2020“


დასახელება სპორტული ტურნირი ჭადრაკში „ბსუ-ს თასი 2020“
ტიპი სხვა
აღწერა სპორტული ტურნირი ჭადრაკში „ბსუ-ს თასი 2020“
დაწყების დრო 2020 წლის 26 თებერვალი 16:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 26 თებერვალი 16:00:00; დასრულება: 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს კარიერული განვითარების კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017